Dřevo na uzení

Připravte si své speciality sami!

Palivové dřevo

Naše firma se zabývá kácením stromů a následným zpracováním na krbové a palivové dřevo a prodejem pro drobné spotřebitele.

Palivové dřevo

a dřevo do krbu je jedna ze základních skupin, na které se dřevo dělí po vytěžení. Za palivové dřevo je považováno to, které je nějakým způsobem znehodnoceno (je pokřivené, má větší obsah hniloby apod.) a není vhodné k jinému zpracování. Optimální palivové dřevo je zejména bukové a dubové díky jeho vysoké výhřevnosti.

V posledních letech se topení dřevem stává znovu velmi oblíbené. Jeden z důvodů je jeho finanční dostupnost při stále rostoucích cenách energií. Druhý důvod je ekologický, dřevo jako obnovitelný zdroj energie tolik nezatěžuje životní prostředí a navíc dnešní technologie umožňují jeho vysoce efektivní spalování.

Dřevo

je v dnešní době nejlevnější ekologický zdroj tepla!

Palivové dřevo se skladuje lépe než například dřevěné pelety a jeho výhřevnost je srovnatelná s výhřevností pelet a dřevěných briket. Spalování dřeva tak nabízí vysoký uživatelský standard.

My vám nabízíme krbové a palivové dřevo v různých délkách a to štípané i neštípané.
V případě zájmu vám zajistíme i dovoz.

Dále provádíme

kácení stromů

a ořez ovocných stromů.

Zajišťujeme výškové kácení stromů, kácení stromů z plošiny i kácení stromů v zástavbě.